Писемні джерела

На сьогодні Музей історії складається з основного та науково-допоміжного фондів. До першого увійшли писемні джерела, зокрема: архівні документи, меморіальні предмети, фотоматеріали, предмети медальєрики, нумізматики, фалеристики, твори мистецтва, речові пам’ятки. Найчисельнішою є група писемних джерел: рукописи наукових робіт, друковані наукові праці професорів, доцентів, учених – випускників університету, довідкова література з історії Кам’янець-Подільського університету, вітальні адреси та телеграми, листи, комплекти газет «Радянський студент» (1972–1990 рр.), «Студентський меридіан» (1991–2013 рр.).