Історія

Замітка про відкриття Музею історії університету в газеті “Радянський студент”
від 25 лютого 1971 року

Створенню Музею історії навчального закладу передувало накопичення значної кількості історичних фактів, документів, різноманітних видань, рукописів, фотосвітлин, пов’язаних з його історією, що потребували систематизації та подальшого вивчення. Наприкінці 1960-х рр., відповідно до розпорядження ректора педагогічного інституту доцента І. Іваха, працівники кабінету естетичного виховання (завідувач – доцент, кандидат філософських наук А. Грицюк) започаткували оформлення на четвертому поверсі головного корпусу (вул. Московська, 61) першої експозиції Музею історії. Його було відкрито 24 лютого 1971 р. під час святкування 50-річчя з дня заснування закладу*. Екскурсоводами цього дня були призначені ректор доцент І. Івах, старший викладач Є. Великий, проректор доцент В. Тищенко, завідувач кафедри фізичного виховання Т. Кидалова та декан факультету фізичної культури старший викладач В. Жабенко.

*У радянські часи як дату створення навчального закладу вказували 26 лютого 1921 р., коли колегія Укрголовпрофосу України ухвалила рішення про реорганізацію Інституту теоретичних наук у два самостійні навчальні заклади – Інститут народної освіти та Сільськогосподарський інститут.

               

Випускники 20-х—30-х рр. відвідали Музей історії університету

Ректор інституту І. Івах знайомить з експозицією музею Міністра освіти О. Маринича (1972)

15 лютого 1981 р., напередодні 60-літнього ювілею закладу, рада педінституту підтримала пропозицію ректора, професора А. Копилова, про реконструкцію музею історії інституту та його офіційну реєстрацію. Експозиційну залу було перенесено в окрему аудиторію на третій поверх головного корпусу інституту. Було сформовано громадську раду з п’яти осіб, головою якої (за згодою) обрали викладача кафедри фізкультури Е. Левицького, а керівником музейної кімнати – викладача М. Моцейка. Відкриття нової експозиції музею відбулося 1981 р. В урочистостях брали участь заступник Міністра освіти УРСР В. Курило, секретар Кам’янець-Подільського міського комітету КПРС А. Городецька, делегація Силістринського учительського інституту, випускники навчального закладу 1930-х років, студенти, викладачі та ін.
Про відкриття Музею історії повідомляли в газеті «Радянська освіта» (травень 1981 р.). У статті «… І літа оживають» йшлося про урочисту церемонію з цієї нагоди, на якій були присутні викладачі, студенти, ветерани, гості з Болгарії, Польщі, Узбекистану, випускники інституту. Присутні висловили слова подяки на адресу тих, хто створював музей, – художника Є. Модного, старшого викладача Е. Левицького, старшого лаборанта Д. Люби.
У 1981 р. фонди оновленого музею нараховували 1177 експонатів (247 з яких – автентичні), що сформували вісім експозиційних розділів. Основою першого «Заснування інституту» стали фотографії із зображенням викладачів Інституту народної освіти 1920–1930-х рр. – В. Бернацького, В. Герасименко, Н. Кожухова, О. Неселовського, Н. Гаморака, Г. Молотовського, І. Любарського, М. Курневича, а також відомих випускників – Л. Дмитренка, Т. Масенка, О. Кундзича, І. Сварика, Д. Копиці. До експозиції увійшли книги цих авторів, переважно з автографами. Подано інформацію про структуру інституту, кількість випускників.
В експозиційному розділі «Захисники Вітчизни» були світлини викладачів і випускників, які брали участь у подіях Другої світової війни: І. Зеленюка (ректор у 1947–1966 рр.), І. Іваха (ректор у 1967–1977 рр.), професорів Л. Коваленка, В. Тищенка, А. Кучерука, викладачів І. Слизького, Г. Раздимахи, М. Магдана.
Експозиційний розділ «На магістралях науки» був присвячений досягненням викладачів і студентів інституту в науково-дослідній роботі, що засвідчували подані витяги з протоколів засідань захисту дипломних робіт, інформація про відрядження викладачів на наукові конференції, симпозіуми, конгреси; копії телеграм, відправлених АН УРСР; авторські свідоцтва; представлені томи Наукових записок інституту, монографій, методичних посібників; світлини з проведених наукових конференцій, а також фото професорів, докторів наук В. Тищенка, А. Кучерука, Л. Коваленка, І. Винокура, П. Щербини, П. Лаптіна.
Завершували музейну експозицію стенд «Художня самодіяльність», де були представлені світлини ансамблю народного танцю «Горлиця» (керівник – В. Сєдін), народної хорової капели (керівник – Б. Ліпман) та ін., а також стенд «Спортивні досягненням студентів», на якому були викладені грамоти, кубки, вимпели, медалі, зокрема фотографії випускника 1972 р., рекордсмена світу з метання молота, чемпіона ХХ Олімпійських ігор А. Бондарчука; випускника 1959 р., заслуженого майстра спорту, тренера збірної СРСР з гандболу І. Турчина; випускниці 1972 р., чемпіонки ХХІІ Олімпійських ігор у Москві Н. Ткаченко (Турчиної).
Окремі предмети оновленої у грудні 1981 р. експозиції були визнані унікальними та взяті на облік Кам’янець-Подільським історичним музеєм-заповідником: 1) фото з автографами 24-х радянських космонавтів; 2) фото студентів, які несли Олімпійський вогонь; 3) факел «Олімпіада-80». Останній здійснював методичне керівництво музеєм навчального закладу. Із серпня 1982 р. Музей історії був офіційно зареєстрований управлінням культури Хмельницької області за № 342.

Ректор інституту А. Копилов знайомить з експозицією музею Першого секретаря Хмельницького обласного комітету КПУ В.Курпатого (1990)

У листопаді 2000 р. для оновлення змісту експозиції та якісного оформлення Музею історії наказом ректора університету А. Копилова було введено посаду завідувача музею, на яку було призначено колишнього керівника навчального відділу О. Мітіну.
У 2003 р. до 85-річчя з дня заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету музей було реставровано, а його експозицію переоформлено. Відповідно до нової концепції, затвердженої ректором О. Завальнюком, історію закладу відображали дев’ять експозицій: «Кам’янець-Подільський університет – один із первістків національної вищої школи в Україні» (1918–1920 рр.), «Кам’янець-Подільський інститут народної освіти» (1921–1930 рр.), «Кам’янець-Подільський інститут соціального виховання» (1930–1933 рр.), «Кам’янець-Подільський педагогічний інститут» (1933–1935 рр.), «Кам’янець-Подільський учительський інститут» (1939–1948 рр.), «Ректорський корпус», «Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут» (1948–1997 рр.), «Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет» (1997–2003 рр.), «Культурне життя університету», «Спортивне життя», «Кам’янець-Подільський державний університет» (2003–2008 рр.), «Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка» (2008 р.). До кожної з експозицій увійшли документи, фотографії з історії університету, наукові праці викладачів, почесні відзнаки університету. До останньої групи, крім дипломів та грамот, відносимо прапори якими був відзначений навчальний заклад: Пам’ятний прапор обласного комітету КП України за заслуги в розвитку соціалістичної економіки і культури (1967 р.) і перехідний Червоний прапор за перемогу у Всесоюзному соціалістичному змаганні (1981 р.). Розроблені експозиції Музею історії знайомили відвідувачів з викладачами, співробітниками, студентами й аспірантами, а також відомими випускниками навчального закладу.

Ректор університету О.Завальнюк проводить екскурсію в музеї Міністру освіти і науки України С.Ніколаєнко

Упродовж вересня 2013 р. – березня 2015 р. завідувачем Музею історії був помічник ректора І. Костюк, а з квітня 2015 р. і до сьогодні – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва І. Паур. У 2017 р. завідувач музею проголосила акцію «Музейний експонат» яка закликає зберегти історію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка і поповнити фонди фотографіями, альбомами, документами, конспектами, книгами, приладами, речами, що мають відношення до його діяльності. Ідею підтримали ректор С. Копилов, декани В. Дубінський, В. Лабунець і І. Стасюк, завідувачі кафедр С. Абрамович, Т. Дуткевич, Л. Любінська, Л. Марчук, Л. Онуфрієва і І. Рибак, професори В. Газін і Ю. Хоптяр, доценти А. Задорожнюк, В. Федорчук і В. Шинкарюк.
Одним із заходів до відзначення 100-річчя університету, з ініціативи ректора С. Копилова, стало оновлення експозиції Музею історії. Сучасні стенди та експонати відображають історію навчального закладу як одного з провідних освітніх, наукових та культурних закладів Західної України. Ректор С. Копилов повсякчас сприяє поповненню фондів музею науковими виданнями з історії університету, архівними документами (студентська картка 1925 р.), нагородами, раритетними речами. Зокрема, завдяки його ініціативі завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних дисциплін та правознавчих дисциплін І. Рибак передав до музею стіл професора І. Винокура. 

Стіл професора І. Винокура

Під час реорганізації кабінету Технічних засобів навчання до музею були передані цікаві екземпляри засобів навчання радянської техніки, що поповнили фонд речових пам’яток. С. Копилов передав до музею намальовану на початку 1970-х рр. студентами історичного факультету карту «Політична карта Європи напередодні Другої світової війни», яку використовував на лекціях з «Новітньої історії країн Європи та Америки» ректор (1977–2001) А. Копилов.

Ректор університету С. Копилов передає до музею спортивний кубок за І місце в ХІІІ літній Універсіаді України серед ВНЗ ІІ категорії (28 грудня 2017 р.)

Вагомий внесок у справу поповнення фондів зробили керівники факультетів В. Дубінський, декан історичного факультету, передав до музею навчальний посібник «Російська імперія: поліетнічність, територіальне розширення, занепад та розпад» (2017 р.) і речі професора І. Рибака (барсетку, годинник, окуляри, ручку); В. Лабунець, декан педагогічного факультету, – відеокасети та фотоальбоми; І. Стасюк, декан факультету фізичної культури, – оригінальні медалі, почесні грамоти спортсменів, спортивний інвентар (тенісний та чоловічий гандбольний м’яч), залікові книжки, атестати про середню освіту, медичну довідку, копію трудової книжки студента факультету, а також речі заслужених тренерів України В. Ліщука та О. Шишкіна, екзаменаційні відомості зимової та літньої сесій 1974/75 н.р., у списках студентів яких є ім’я декана факультету фізичної культури (2002–2016 рр.) М. Солопчука.

Екзаменаційна відомість 1974/75 н.р.

Отже, Музей історії університету є важливим культурним осередком Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, тут щорічно проводиться майже триста групових та індивідуальних екскурсій для студентів та гостей університету, сотні консультацій для науковців, які досліджують історію закладу. Музей є базою практики для студентів спеціальності «Історія», «Образотворче мистецтво», «Туризм». У ньому проводяться різноманітні заходи виховного характеру, що сприяють популяризації наукових, культурних, спортивних досягнень викладачів і студентів університету та його кращих традицій.

На практиці у музеї студенти ІV курсу групи ОМ1-В14 кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва (листопад-грудень 2017 р.)